Privacyverklaring van BOUT Beroepskleding BV

Hoogvlietsekerkweg 138b
3194 AM HOOGVLIET RT


Kamer van Koophandel : 24149358
Telefoon : +31-(0)10-4293732
E-mailadres : info@boutbv.nl

Het waarborgen van de privacy van onze relaties, klanten, prospects, leveranciers en bezoekers van onze website boutbv.nl is een belangrijke taak voor ons. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en met welk doel.

Welke persoonsgegevens worden door BoUT verwerkt

BOUT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres
• Uw kledingmaten

Waarom heeft BOUT gegevens nodig?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens over u:
• om overeenkomsten af te sluiten
• om orders uit te voeren
• omdat u gebruik maakt van onze diensten
• omdat u goederen bij ons inkoopt
• om gebruik te kunnen maken van uw diensten
• om uw goederen in te kunnen kopen.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens gebruiken voor het toesturen van diverse documenten zoals offertes en facturen en om met u te kunnen communiceren, zowel telefonisch als schriftelijk.

Hoe lang bewaard BOUT uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

BOUT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwerken

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@boutbv.nl waarna wij zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiligen

BOUT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging(en) tegen te gaan.

De website van BOUT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

boutbv.nl is een website van BOUT Beroepskleding BV.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over deze privacyverklaring neem dan contact met ons op.