Privacyverklaring van BOUT Beroepskleding BV

Contactgegevens

Adres: Hoogvlietsekerkweg 138b, 3194 AM HOOGVLIET RT
Kamer van Koophandel: 24149358
Telefoon: +31-(0)10-4293732
E-mail: info@boutbv.nl
Website: www.boutbv.nl

Inleiding

BOUT Beroepskleding BV hecht grote waarde aan de privacy en bescherming van persoonsgegevens van haar relaties, klanten, prospects, leveranciers, en de gebruikers van haar website. Deze privacyverklaring is opgesteld om u inzicht te geven in hoe wij omgaan met persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of verzameld via onze website en diensten.

Verwerking van Persoonsgegevens

BoutBV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor specifieke en gerechtvaardigde doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot:

  • Verbetering van onze dienstverlening: IP-adres, kledingmaten.
  • Identificatie en communicatie doeleinden: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Doel van de Gegevensverwerking

De verzamelde persoonsgegevens stellen ons in staat om:

  • Overeenkomsten te sluiten en uit te voeren.
  • Bestellingen te verwerken.
  • Onze diensten aan u te leveren.
  • Uw goederen en diensten in te kopen.
  • Communicatie te onderhouden, waaronder het verzenden van documenten zoals offertes en facturen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, met een maximale termijn van één jaar na het laatste contact, tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is.

Delen van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw Rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Een verzoek hiertoe kan gericht worden aan info@boutbv.nl. Wij streven ernaar zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek te reageren.

Beveiliging van Gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, verlies, misbruik of ongeautoriseerde toegang.

Gebruik van Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit te verbeteren en uw gebruikerservaring te optimaliseren. Wij gebruiken zowel functionele cookies, noodzakelijk voor de werking van de website, als analytische cookies om bezoek- en klikgedrag te analyseren.

Wijzigingen in Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan periodiek worden aangepast om te blijven voldoen aan de wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze bedrijfsvoering te reflecteren. Wij raden aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Contact en Vragen

Voor vragen over deze privacyverklaring of de wijze waarop BOUT Beroepskleding BV omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via info@boutbv.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld om te voldoen aan de hoogste standaarden van transparantie en verantwoordelijkheid. BOUT Beroepskleding BV is toegewijd aan het beschermen van uw privacy en het zorgvuldig beheren van uw persoonsgegevens conform de toepasselijke privacywetgeving.